Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur

tel./fax.: 17 860 00 89
tel.: 17 863 30 09

handel@cezasrzeszow.pl

CEZAS Rzeszów
35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7

Koszyk 0.00 ZŁ
0
Pokaż w sposób:
Polska w Unii Europejskiej
264.00 zł
Zobacz opis
Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego
218.51 zł
Zobacz opis
Poczet królów i książąt – w folii 40 wizerunków królów i książąt polskich
356.70 zł
Zobacz opis
Poczet królów i książąt – w ramkach (40)
602.70 zł
Zobacz opis
Wychowanie do życia w społeczeństwie dla sz.podstawowej 16 plansz
415.74 zł
Zobacz opis
Władcy Polscy -zestaw aplikacji dydaktycznych
146.00 zł
Zobacz opis
Edukacja europejska 17 plansz 50X70 CM
210.00 zł
Zobacz opis
Historia dla szkoły podstawowej. zestaw 43 plansze 50X70 CM
1080.00 zł
Zobacz opis
Historia dla liceum. Zestaw 40 plansz 50X70 CM
1006.14 zł
Zobacz opis
Oś czasu magnetyczna oś czasu
280.44 zł
Zobacz opis
Dziecko w Europie
409.59 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Pierwsze cywilizacje/Pierwsze cywilizacje Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Kolonizacja fenicka i grecka/Grecja w okresie kolonizacji
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Wschód Starożytny/ Świat hellenistyczny 160x120 cm
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzyms
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Wielkie religie średniowiecza
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Europa wczesnośredniowieczna/Europa Karola Wielkiego
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Początki państwa polskiego/Kryzys i odbudowa państwa piastows
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka/Polska Kazimierza Wielkiego
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Unia Polski z Litwą/Państwa Jagiellonów 160x120 cm
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Wielkie odkrycia geograficzne
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Rzeczpospolita Jana Kazimierza. Odsiecz Wiednia/Rzeczpospolit
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Rzeczpospolita w okresie rozbiorów/Próby naprawy i rozbiory Rzeczypospolitej 160 x 120
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Europa w epoce absolutyzmu oświeceniowego/Europa w dobie rewolucji francuskiej
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Imperia kolonialne na świecie 160x120
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Europa napoleońska/Europa po kongresie wiedeńskim 160x120
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe 160x120 cm
175.50 zł
Zobacz opis
Spotkania z historią Polska i Litwa Jagiellonów/ Rzeczpospolita i Europa w okresie renesansu
175.50 zł
Zobacz opis
Spotkania z historią Europa w XVII i XVIII wieku/Rzeczpospolita Obojga Narodów
175.50 zł
Zobacz opis
Spotkania z historią I wojna światowa. Traktat wersalski/ Rzeczpospolita Polska 1918-1939
175.50 zł
Zobacz opis
Spotkania z historią II wojna światowa w Europie/Polska podczas II wojny światow
175.50 zł
Zobacz opis
Spotkania z historią Polska i Europa po II wojnie światowej/Rozpad systemu komun
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Powstanie styczniowe/Początek XX w. na ziemiach polskich 1
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Powstania narodowe 160x120 cm
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Europa od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec/Europa przed wybuchem I wojny
175.50 zł
Zobacz opis
Historia na mapach Narodziny Stanów Zjednoczonych/Powstanie Państw w Ameryce Północnej i Południowej 160x120
175.50 zł
Zobacz opis

Prawa autorskie © 2016 Cezas Rzeszów - Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur
Zobacz Politykę Prywatności

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Projektowanie stron Rzeszów

Strona korzysta z plików cookies i przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Zamknij komunikat